Vision

Vår vision är att all verksamhet skall bedrivas ur ett hållbart perspektiv, skapa god lönsamhet för ägarna och samtidigt skapa mervärden för våra kunder.

Det uppnår vi genom att fokusera vår fastighetsutveckling på de stora bostadsbehoven bland nyanlända och äldre, bygga våra fastigheter med en effektiv bostadsproduktion i kombination med att vi upplåter våra bostäder med kooperativ hyresrätt.

Vi gör det genom att samverka med erfarna entreprenörer och engagerade kommuner och vi gör det genom att tillhandahålla kvalitetssäkrade och flexibla lägenhetsmoduler som snabbt och enkelt byggs till fullvärdiga bostäder och hus, där huvuddelen av stålstommarna är tillverkade av återvunnet stål.

Härigenom ger vi även andra möjlighet att bygga ändamålsenliga och prisvärda bostäder för unga och studenter, eller tillfälliga bostäder för det första mottagandet av flyktingar ute i kommunerna.

Reinhold skall kännetecknas av långsiktighet, trovärdighet samt tydligt samhällsansvar. Våra projekt skall kännetecknas av ekologisk hållbarhet, kostnadseffektivitet och tydliga mervärden. Våra boenden skall kännetecknas av delaktighet, trivsel och social och ekonomisk hållbarhet.