Reinhold Europe publicerar delårsrapport för kvartal ett

STOCKHOLM, 29 JUNI 2017. Reinhold Europes delårsrapport för kvartal ett 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats. Utöver kvartalets räkenskaper framgår det att den nya styrelsen fått ett bemyndigande av aktieägarna att vid ett eller flera tillfällen öka kapitalbasen vilket primärt kommer användas för strategiskt viktiga förvärv. Det är främst bolag som arbetar med fastighetsrelaterade produkter och tjänster och som har en koppling till Reinholds nya strategi som ska förvärvas. I samband med dessa förvärv kommer även viktiga rekryteringar att göras av nyckelpersoner till bolagets ledning.
Kvartalsrapporten, som beskriver Reinhold Europes verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns tillgänglig för nedladdning på www.reinhold-europe.se

För ytterligare information, vänligen kontakta Reinhold Europs styrelseordförande:

Bobby Mandl (Styrelseordförande) +46 (0) 705 05 780 100

Denna information är sådan information som Reinhold Europe AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 juni 2017.