Reinhold Euroups årsredovisning har publicerats

STOCKHOLM, 16 JUNI 2017. Reinhold Euroups årsredovisning för verksamhetsåret 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats. Årsredovisningen beskriver 2016 års verksamhet samt resultatutveckling. Under 2016 har bolaget fortsatt med sin omstrukturering och visar upp en förstärkt balansräkning främst genom att stora skuldposter reglerats via ackord.

Årsredovisningen, som beskriver Reinhold Europs verksamhet, strategi och resultatutveckling, finns tillgänglig för nedladdning på www.reinhold-europe.se

För ytterligare information, vänligen kontakta Reinhold Europs styrelseordförande:
Bobby Mandl (Styrelseordförande) +46 (0) 705 05 780 100

Denna information är sådan information som Reinhold Europe AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 juni 2017.