Handeln i Reinhold Europe återupptas på Warszawabörsens huvudlista

STOCKHOLM, 22 JUNI 2017. Idag återupptogs handeln i Reinhold Europes aktie på börsen i Warszawa. I samband med detta påbörjades även det administrativa arbete med att registrera aktieägare så deras aktie blir handlingsbar på börsen. Detta måste ske eftersom Reinhold Europe är ett svenskt bolag som är noterat på en utländsk börs. Då Reinhold Europes aktie är elektroniskt och registrerade hos Euroclear kan handel naturligtvis ske utanför börsen under tiden då denna registreras.

För ytterligare information, vänligen kontakta Reinhold Europs styrelseordförande:

Bobby Mandl +46 (0) 70 578 01 00

Denna information är sådan information som Reinhold Europe AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 22 juni 2017.