Reinholds historia

Under slutet av 1950-talet beslutade Reinhold Gustafsson att implementera idén att bygga traditionell svensk funktionalism och kombinera hög kvalitet och rimliga hyror.

En inriktning som gjorde Reinhold till en av Sveriges mest legendariska byggmästare.

Besjälad av tron på att skapa win-win lösningar i all affärsverksamhet, hävdade Reinhold Gustafsson ofta att ”det är bättre att ha en del i ett större antal projekt som var och en ger rimlig lönsamhet, än att ha ett fåtal projekt med den högsta lönsamheten”.

Redan 2004 såg Reinhold Gustafsson möjligheterna att med den kooperativa hyresrätten som ny upplåtelseform skapa mer ändamålsenliga boenden för unga och äldre.

Idag är detta historia, men arvet lever vidare i bolagets visioner och dagliga affärsverksamhet. Med samma ambitioner som alltid förr, att skapa hållbara bostäder för framtidens bostadsbehov.