Finansiella rapporter

2013

Datum Rapport Fil
2013-05-06 Årsredovisning Ladda ner

2014

Datum Rapport Fil
Interimsrapport 2 Ladda ner
Kvartalsrapport 3 Ladda ner
Årsredovisning Ladda ner

2015

Datum Rapport Fil
 2017-03-27 Årsredovisning Svensk Ladda ner
 2017-03-27 Annual Report English Download
 2015-11-16 Kvartalsrapport 3 Ladda ner

2016

Datum Rapport Fil
2017-06-16 Årsredovisning Ladda ner
2017-06-16 Annual report Download

2017

Datum Rapport Fil
2017-06-29 Kvartalsrapport 1 Ladda ner
2017-06-29 Quarterly report 1 Download
2017-08-31 Halvårsrapport Ladda ner
2017-08-31 Half year report Download
2017-11-30 Kvartalsrapport 3 Ladda ner
2017-11-30 Quarterly report 3 Download
2018-02-28 Kvartalsrapport 1

Quarterly report 4

Ladda ner 2017 Q4 sv

Download 2017 Q4 eng

Datum Rapport Fil
2018-06-13

Årsredovisning

Annual Statement

2017-12-31 REAB Årsredovisninf 0730

2017-12-31 Reinhold Europe Annual Report

2018

 

Datum Rapport Fil
2018-05-30 Kvartalsrapport 1 2018-03-31 REAB Kvartalsrapport v1
2018-05-30 Quarterly report 1 2018-03-31 REAB Kvartalsrapport v1 eng
2018-08-31 Halvårsrapport 2018-06-30 REAB H1 Rapport 2018-06-30 REAB H1 Rapport eng
2018-11-30 Kvartalsrapport 3 2018-09-30 REAB Delårsrapport Q3 2018-11-30 signed
2018-11-30   Quarterly report 3

2019-02-28  

Kvartalsrapport 4  

 

Quarterly report 4  

2018-12-31 REAB Interim report 2018 Q4 sv

2018-12-31 REAB Interim report Q4

 

2019-04-30

Årsredovisning 2018

Annual Report 2018

2018-12-31 REAB Årsredovisning

 2018-12-31 REAB Annual Report

2019-08-30

Halvårsrapport

Interim Report H1

 2019-06-30 REAB H1 2019 Report eng 2019-06-30 REAB Delårsrapport

 

2019-06-30 REAB H1 2019 Report eng

 

 

2019-11-28

 

Q3 Rapport

Q3 Interim report

2019-09-30 REAB Delårsrapport Q3 2019-11-28f 2019-09-30 REAB Q3 Rapport eng

 

2020-02-28

Bokslutskommuniké

Q¤ Interim report

2019-12-31 REAB Interim report

2019 Q4 sv

2019-12-31 REAB Interim report Q4 eng

 

2020-04-28

Årsredovisning 2019

Annual Report 2019

PM Reinhold Europe AB